Để truy cập vào khoá học, bạn hãy thực hiện theo 3 bước đơn giản dưới đây:
Bước 1: Truy cập website phamdangdinh.com Sau đó click vào ô “Đăng Nhập”
Bước 2: Điền “Tên đăng nhập hoặc email” và “Mật khẩu” để đăng nhập
Bước 3: Chọn mục “Thành viên” để xem khóa học đã mua
Bước 4: Chọn “Vào học” để truy cập khóa học của bạn